hrp0084p2-248 | Diabetes | ESPE2015

Genetic Analysis and Follow-Up of 23 Neonatal Diabetes Mellitus Patients in China

Bingyan Cao , Chunxiu Gong , Di Wu , Chaoxia Lu , Fang Liu , Xiaojing Liu , Ying-xian Zhang , Yi Gu , Zhan Qi , Xiaoqiao Li , Min Liu , Wenjing Li , Chang Su , Xuejun Liang , Mei Feng

Objective: To study the clinical features and gene mutations of neonatal diabetes mellitus (NDM) in Chinese patients.Methods: Patients with clinically diagnosed NDM were subjected to genetic screening by targeted gene capture of the genes associated with glucose metabolism, and followed up.Results: Of the 23 cases of NDM studied, 16 (69.6%) were permanent neonatal diabetes mellitus (PNDM), 6 (26.1%) were transient neonatal diabetes...